Πανεπιστήμιο Côte d’Azur Δίπλωμα Νέων Ελληνικών, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Από το Σεπτέμβριο του 2022 ξεκινά ένα  νέο δίπλωμα που ονομάζεται « Πανεπιστημιακό δίπλωμα DU HELLENIKA » είναι διετούς φοιτήσεως και  απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές, αλλά όχι μόνο. Είναι

Lire la suite