Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτήν την αίτηση  καταγράφονται σε ένα αρχείο μελών  μηχανογραφημένο που τηρείται  από την Ελληνική Κοινότητα και χρησιμοποιείται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, προσκλήσεων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία σχετικά με τις δραστηριότητες του συλλόγου. Μόλις αποχωρήσετε από τον σύλλογο, αυτές οι πληροφορίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται  εκτός εάν ζητήσετε να μην  έχετε πλέον καμία επικοινωνία με της κοινότητα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν, να τα διορθώσετε, να ζητήσετε τη διαγραφή τους ή να ασκήσετε το δικαίωμά σας για περιορισμό  της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Το αρχείο μέλους υπόκειται στους  πολύ εκτενείς κανονισμούς, οι οποίοι προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Επισκεφτείτε το cnil.fr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας.

    Δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν

    Συνέδρια ΠροβολέςΕλληνικοί χοροίCours de grec moderneΧορικάΕργαστήριο ραπτικήςΕργαστήριο μαγειρικήςΘεατρικό ΕργαστήριοΆλλο