Τα μαθήματα και οι άλλες δραστηριότητες ξεκίνησαν στην ελληνική κοινότητα στις  4 Οκτωβρίου 2021 ..... . * → ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  καλημέρα! για να γνωρίσετε και να καταλάβετε τη γλώσσα και παράλληλα να απολαύστε καλύτερα τον πολιτισμό αυτής της χώρας, την ιστορία της,...