Ενετοκρατία στην Κρήτη 1204-1669

Η Ενετοκρατία ξεκίνησε με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 και την παραχώρηση της Κρήτης από το λατίνο αυτοκράτορα στον Βονιφάτιο Μονφερατικό που το 1210 πούλησε το

Lire la suite