Στις 27 Ιουνίου οργανώνουμε εκδρομή στο Σοσπελ

Στη Νίκαια, απολαμβάνουμε τον όμορφο καιρό, ο οποίος, ακόμη και το χειμώνα, μας επιτρέπει να οργανώνουμε  εκδρομές μόλις εμφανιστούν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου … Κάθε χρόνο με αυτούς που

Lire la suite