Ιστοσελίδες για διαδικτυακά μαθήματα στην Ελλάδα και στη Γαλλία

Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται αλλαγές (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές κλπ ) οι οποίες απαιτούν τη συνεχή εκπαίδευση των ατόμων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Βασική επιδίωξη

Lire la suite