Βλέποντας την γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα

Διάλεξη της  Michèle SANTUSSI, καθηγήτριας ιστορίας με θέμα: Βλέποντας την γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015   στις 17:30 Στο Espace des Associations, 12 ter,  Place Garibaldi, Προλογίζει ο

Lire la suite