Μέγας Αλέξανδρος, βασιλεύς των βασιλέων και δημιουργός αυτοκρατορίας

Διάλεξη της  MARIE-CLAUDE MELLIES, Conférencière – professeur de l’UNIA en histoire des civilisations με θέμα Μέγας Αλέξανδρος, βασιλεύς των βασιλέων και δημιουργός αυτοκρατορίας Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 στις 15:30 Τον

Lire la suite