Μουσική της Δύσης και της Ανατολής : ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια

Διάλεξη με θέμα « « Μουσική της Δύσης και της Ανατολής : ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια » Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 στις 18:00 μμ Auditorium, Espace des Associations, 12 ter Place Garibaldi Ο Φoίβος

Lire la suite