Ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης

Όπως πάντα όταν ένα δημόσιος χώρος αλλάζει υπάρχουν πολλές συζητήσεις και φυσικά διαφορετικές προσεγγίσεις…..παραθέτουμε μερικές απόψεις που διατυπόθηκαν Ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης είναι ένα από τα έργα αναβάθμισης του

Lire la suite