Το δημοτικό τραγούδι……η ‘’δημώδης μουσική’’

Δημοτικό και «αστικό» «Δημοτικό» λέγεται το λαικό τραγούδι της υπαίθρου, του χωριού  και των μικρών επαρχιακών πόλεων. Σε διάκριση από το «αστικό» λαικό, το τραγούδι δηλαδή των αστικών περιοχών (μεγάλες

Lire la suite