Ενετοκρατία στην Κρήτη 1204-1669

Η Ενετοκρατία ξεκίνησε με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 και την παραχώρηση της Κρήτης από το λατίνο αυτοκράτορα στον Βονιφάτιο Μονφερατικό

Lire la suite