Αγριοκάτσικο στο κοκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδος

Σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο απειλούμενων ζώων το ελληνικό αγριοκάτσικο που ζει στη Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έχει ανάγκη ειδικής προστασίας ως απειλούμενο είδος. Μέχρι πρόσφατα αναγνωρίζονταν

Lire la suite