Οι φιλέλληνες του γαλλόφωνου Καναδά και η απελευθερωμένη Ελλάδα

Τα ανδραγαθήματα των Ελλήνων αγωνιστών κατά την περίοδο της Επανάστασης του 1821 βρήκαν απήχηση στις γαλλόφωνες εφημερίδες του Κεμπέκ και του Μοντρεάλ και πιθανόν να ενέπνευσαν τους Κεμπεκιανούς Πατριώτες της

Lire la suite