Οι δωρεές και η εθνική ευεργεσία στην Ελλάδα

Οι μεγάλοι ευεργέτες του Έθνους έδρασαν κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, κατά την περίοδο της προετοιμασίας της αλλά και μετά, όταν το ελληνικό κράτος που μόλις είχε γεννηθεί τους

Lire la suite