Η ιστορία των ελλήνων της Γκρενόμπλ

Ευαγγελία ΜΟΥΣΟΥΡΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μ΄ένα σύντομο και περιεκτικό άρθρο στο περιοδικό  Ecarts d’identité N°95-96 . Printemps 2001για τους έλληνες στη

Lire la suite