Από το 1945 έως την Ευρωπαϊκή Ένωση: ο ρόλος των διανοουμένων στις διάφορες μάχες και εξελίξεις της ελληνικής κοινωνίας

Οι διανοούμενοι, καθώς και οι άνθρωποι με γενικότερο προσανατολισμό στη νόηση είναι αληθινά σκεπτόμενοι και φέρουν μεγάλη ευθύνη για τις κρίσεις τους, διότι είναι οι πρώτοι που αναπαράγουν τις δημιουργικές

Lire la suite