Διονύσιος Σολωμός – Ἡ γυναίκα τῆς Ζάκυθος

Η γυναίκα της Ζάκυθος είναι πεζό έργο του Διονύσιου Σολωμού, το οποίο συνέγραψε κατά διαστήματα από το 1826 έως το 1833. Στο κείμενο, ο αφηγητής κάνει πρωτοπρόσωπη αφήγηση και είναι

Lire la suite