Επιστολή του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς

Αθήνα,   24 Ιουλίου 2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Πα.Δ.Ε.Ε.                                      ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ                     ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ                                     

Lire la suite