Εκ μέρους του επιστημονικού υπευθύνου του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,  με το παρόν μήνυμα σας ανακοινώνουμε:

1) τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2024 οι οποίες έχουν ως εξής:

Επίπεδα Ημερομηνίες Εξετάσεις
Α1

(για παιδιά 8-12)

Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (πρωί) γραπτές*
A1 (για εφήβους και ενηλίκους) Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (πρωί) γραπτές*
A2 &

Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Τρίτη 14  Μαΐου 2024 (μεσημέρι) γραπτές*
B2 Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 (πρωί) γραπτές*
Γ1 Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 (απόγευμα) γραπτές*
B1 Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 (πρωί) γραπτές*
Γ2 Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 (απόγευμα) γραπτές*
Εγγραφές Από 1 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2024

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΓΓΡΑΦΉ
Από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2024
Η διαδικασία είναι εντελώς άυλη, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των τελών εγγραφής, και πρέπει να πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
Η πληρωμή των τελών εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικής κάρτας.
Το RIB του Université Cote d’Azur θα είναι διαθέσιμο στο βήμα 3 της ηλεκτρονικής εγγραφής σας.
Ο κωδικός του εξεταστικού κέντρου του Université Cote d’Azur είναι  33009: θα σας ζητηθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις προορίζεται για υποψηφίους ηλικίας 8 ετών και άνω στις 31 Μαΐου. του τρέχοντος έτους.

Η ηλεκτρονική εγγραφή θα επικυρωθεί μετά την πλήρη επεξεργασία της αίτησής σας και
η πληρωμή σας. Στη συνέχεια, θα σας αποσταλεί κάρτα με τον κωδικό σας:
συχνά χάνεται στα ανεπιθύμητα μηνύματα).
Θα πρέπει να την εκτυπώσετε ή να την αποθηκεύσετε αμέσως, ώστε να μπορείτε να την παρουσιάσετε την ημέρα των εξετάσεων.

Για να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και για να σας βοηθήσουμε με τη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του κέντρου, Κατερίνα Χατζοπούλου, στην ακόλουθη διεύθυνση: catherine.hadjopoulou@univ-cotedazur.fr