ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πλεονεκτήματα του μαθήματος :

Εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας, μιας γλώσσας που μιλιέται συνεχώς
 κατά τη διάρκεια περίπου είκοσι οκτώ αιώνων και παράλληλα εξελίσσεται,

δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις απαρχές του δυτικού πολιτισμού και, στη Γαλλία, μια ευρωπαϊκή χώρα, με τις απαρχές του δικού της πολιτισμού.

Το πανεπιστήμιο Cote d’Azur της Νίκαιας οργανώνει ένα πάγιο πρόγραμμα κατάρτισης (DU HELLENIKA) που αποσκοπεί στην εμβάθυνση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού της σύγχρονης Ελλάδας.  Πιο συγκεκριμένα, χωρίς να παραλείπεται  η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας στο πέρασμα των χιλιετιών, μιας γλώσσας που υπήρξε φορέας της αρχαίας σκέψης, του βυζαντινού πολιτισμού και των ιδεών του Διαφωτισμού που οδήγησαν στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα, η διδασκαλία θα επικεντρωθεί στην προφορική και γραπτή ελληνική γλώσσα του σήμερα ως το κλειδί για την πρόσβαση στον πολιτισμό και τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Ο σύγχρονος πολιτισμός, όπως και η γλώσσα, θα μελετηθεί τόσο διαχρονικά όσο και σε συνάρτηση με την ειδικής της θέση δίνοντας έμφαση στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Αυτοί οι δύο άξονες διδασκαλίας θα πραγματοποιηθούν μέσα  από μια πολύπλευρη προσέγγιση, φέρνοντας σε επαφή επίκαιρα κείμενα και γεγονότα με εικαστική διάσταση: ιστορία της τέχνης, αρχιτεκτονική, μουσική, φωτογραφία, κινηματογράφος κ.ά. Τέλος, η λογοτεχνία και η ιστορία της λογοτεχνίας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μάθημα, ώστε να αποκτήσει η σπουδή αυτή ισχυρότερα θεμέλια, τα οποία θα επιτρέψουν να εμπλουτιστεί η πολιτιστική διδασκαλία και η εργασία πάνω στη γλώσσα σε ένα πλαίσιο μελέτης κειμένων και λογοτεχνικής μετάφρασης, το οποίο συνδέεται με τους βασικούς άξονες των σπουδών  στο πλαίσιο της σχολής  EUR CREATES.

Αυτό το πτυχίο  μπορεί να ενδιαφέρει ιδιαίτερα:

-σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μαθήματα Licence 1, 2/3,-μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, στο Université Côte d’Azur, με συμπληρωματική εγγραφή. Επίσης αυτό το DU έχει σχεδιαστεί ως ένα πολυδιάστατο συμπλήρωμα του κύριου μαθήματος LMD τους τομείς :Κλασική Φιλολογία, Σύγχρονη Λογοτεχνία, LEA, LLCE, κ.λπ.. Η γνώση της νεοελληνικής γλώσσας μπορεί να αποτελέσει ένα πρωτότυπο πλεονέκτημα ως ευρωπαϊκή “σπάνια γλώσσα”.

-όποιος επιθυμεί να εκμεταλλευτεί το δικαίωμα  για συνεχή  κατάρτιση (DIF) για να γνωρίσει τον ελληνικό πολιτισμό και να αποκτήσει την ικανότητα κατανόησης των ελληνικών, που αποτελεί κλειδί για την επαγγελματική του εξέλιξη.

-φοιτητές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στο οποίο η κατάρτιση αυτή αποτελεί πλεονέκτημα -ιδίως στην κλασική και σύγχρονη λογοτεχνία (συγκριτική λογοτεχνία, ελληνιστές) ή στη ΛΑΕ (ξένες γλώσσες)

-εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι που επιθυμούν, σε προσωπική βάση, να ανακαλύψουν ή να ξαναβρούν την ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισμό.

-φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην Ελλάδα ή την Κύπρο στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής Erasmus.

Σημείωση: οι φοιτητές που προέρχονται από πανεπιστήμια εκτός του Université Côte d’Azur δεν μπορούν να  εγγράφονται με  μειωμένο ποσόν εγγραφής, αλλά ως κύριο μάθημά τους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ γίνεται με υβριδικό τρόπο: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (σύγχρονα και ασύγχρονα). Είναι επίσης δυνατόν να παρακολουθήσετε το μάθημα εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Πραγματοποιούνται δύο μαθήματα διάρκειας 3 ωρών την εβδομάδα. Εάν δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση των μαθημάτων επί τόπου, υπάρχει υβριδική μέθοδος (τα στοιχεία του μαθήματος μπορούν να συμβουλευτούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, τα ηχογραφημένα μαθήματα μπορούν να ακουστούν ή να ξανακουστούν ανά πάσα στιγμή). Διατίθενται βιβλιογραφίες εργασίας για περαιτέρω προσωπική μελέτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα στο Université Côte d’Azur οργανώνεται  σε τέσσερα εξάμηνα, καθένα από τα οποία είναι δομημένο με τον ίδιο τρόπο: μισό εκμάθηση γλώσσας, μισό γενική παιδεία, με έμφαση στη λογοτεχνία, τη μετάφραση, την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νεοελληνικού κόσμου. Το μάθημα αξιολογείται με βάση τη συνεχή αξιολόγηση.

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το μάθημα δεν απαιτεί γλωσσικές προϋποθέσεις και στοχεύει στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών για την ελληνική γλώσσα και την ιστορία της.

Οι αρχάριοι είναι ευπρόσδεκτοι να εγγραφούν, καθώς και όσοι έχουν ήδη κάποια γνώση της γλώσσας και θα ήθελαν να τη βελτιώσουν. Το μάθημα προσαρμόζεται στο επίπεδο γνώσεων του κάθε μαθητή, και μετά από ένα τεστ κατάταξης στην αρχή του έτους.

Οι φοιτητές  μπορούν είτε : 1) να ξεκινήσουν την εκμάθηση της γλώσσας και να συνεχίσουν επί 2 χρόνια μέχρι να την κατέχουν καλά.   2) ή να τελειοποιήσουν τη γνώση της νεοελληνικής γλώσσας, αποκτώντας άμεση πρόσβαση στα ανώτερα επίπεδα σε διάφορα επίπεδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

Καλύπτονται οι διάφορες πτυχές της νεοελληνικής κοινωνίας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και του πολιτισμού, με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογικών και διεπιστημονικών δεξιοτήτων. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν επίσης μια επισκόπηση των τεχνών όπως της σύγχρονης μουσικής και του κινηματογράφου. Η λογοτεχνία επικεντρώνεται κυρίως στους σημαντικότερους συγγραφείς του 19ου, 20ού και 21ου αιώνα και καλύπτει τα ρεύματα σκέψης – με συγκριτική προοπτική με άλλες λογοτεχνίες – καθώς και τη μετάφραση.

Η μελέτη της λογοτεχνίας συνδέεται επίσης με τη μελέτη της κοινωνίας και των τεχνών στη σύγχρονη Ελλάδα. Η διδασκαλία του Πτυχίου  συμπληρώνεται συχνά από διαλέξεις, σεμινάρια-συζητήσεις και προβολές ταινιών.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΊΑΣ

  •  τουρισμός,
  • -μετάφραση,
  • διδασκαλία
  • δημόσια και τοπική αυτοδιοίκηση, κ.λπ. (με το DU μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλο πτυχίο, LEA, κλασικές σπουδές, σύγχρονες γλώσσες, LLCE κ.λπ.)

Καθώς και σε όλους τους τομείς όπου οι δεξιότητες σε μια ξένη γλώσσα (ελληνικά) είναι χρήσιμες ή προσθέτουν αξία.

  • Κατάρτιση απευθύνεται επίσης  σε άτομα με αναπηρία. Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Mission Handicap
  • Η κατάρτιση αυτή  είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα διαρκούς εκπαίδευσης εργαζομένων MY TRAINING ACCOUNT moncompteformation.gouv.fr

ΚΌΣΤΟΣ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ

– πλήρης εγγραφή: 600 ευρώ. (Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής σε δώσεις)

— Πρόσθετη εγγραφή (φοιτητές): 200 ευρώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : Université Côte d’Azur: Campus Carlone 98 Boulevard Edouard Herriot, 06200 Νίκαια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Μπορείτε να δείτε το Ενημερωτικό φυλλάδιο του πτυχίου .πατόντας εδω΄