Έλληνες του εξωτερικού : δυνατότητα να ψηφίσετε από όπου και αν ζείτε!

Οι εθνικές εκλογές πλησιάζουν!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τώρα για πρώτη φορά, σας δίνεται
η δυνατότητα να ψηφίσετε από όπου και αν ζείτε!

Μπείτε σήμερα στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimoi.gov.gr
και υποβάλετε άμεσα την αίτησή σας στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του
εξωτερικού, για να μπορέσετε να ασκήσετε έγκαιρα το εκλογικό σας δικαίωμα
από τον τόπο κατοικίας σας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Να έχετε διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια
  • και να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος.*

*Ισχύει και για άτομα κάτω των 30 ετών, εφόσον έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α’ βαθμού,
κατά το τρέχον ή το προηγούμενο έτος.

H διαδικασία είναι απλή:

Βήμα 1: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση apodimoi.gov.gr.

Βήμα 2: Εισέλθετε με τα στοιχεία του TAXISnet.

Βήμα 3: Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Βήμα 4: Εξουσιοδοτήστε το Υπουργείο Εξωτερικών για την αναζήτηση των απαιτούμενων

πιστοποιητικών και την επαλήθευση των φορολογικών σας υποχρεώσεων.

Βήμα 5: Μόλις λάβετε το email επιβεβαίωσης, η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Συμπληρωματική ενημέρωση

Τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν 12 ημέρες πριν από την προκήρυξη

Μετά την προκήρυξη των εκλογών, ουδείς απόδημος Έλλην έχει το δικαίωμα να κάνει τα χαρτιά του προκειμένου να ψηφίσει. Μάλιστα, θα πρέπει ο κατάλογός τους να έχει ολοκληρωθεί 12 ημέρες πριν από την ημερομηνία προκήρυξης.

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό και είναι ήδη εκλογείς, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια και στους εκλογικούς καταλόγους ενός Δήμου του ελληνικού Κράτους, έχουν δικαίωμα ψήφου όπως και οι άλλοι Έλληνες, με βάση το άρθρο 51 παρ. 3 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι «οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει».

Αν υπάρχουν τουλάχιστον 40 εκλογείς που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ψηφίσουν στην ίδια πόλη του εξωτερικού, τότε θα συσταθεί εκεί εκλογικό τμήμα.

Αν είναι λιγότεροι από 40 στην ίδια πόλη, τότε θα ενημερωθούν σε ποιο εκλογικό τμήμα θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Το άρθρο 51 παρ. 4 του Συντάγματος. που παρέχει τη δυνατότητα στον κοινοβουλευτικό νομοθέτη να ψηφίσει νόμο με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών, σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού, δεν εισάγει λοιπόν ένα «νέο» δικαίωμα για τους πολίτες αυτούς, αλλά απλώς θέλει να καταστήσει εφικτή την άσκησή του στον τόπο της κατοικίας ή της διαμονής τους, δηλαδή να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητά του, κατ’ εφαρμογήν και του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος. που ορίζει ότι «όλα τα κρατικά όργανα» και πρωτίστως ο κοινός νομοθέτης, «υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων» και κατά μείζονα λόγο των πολιτικών δικαιωμάτων.

Θεωρητικά, ο κοινός νομοθέτης θα μπορούσε να προβλέψει κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος της ψήφου των εκλογέων αυτών στην Ελλάδα, ωστόσο το δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας επιλογής θα ήταν μεγάλο. Εξάλλου η παροχή οικονομικών κινήτρων δεν θα κάλυπτε όλες τις περιπτώσεις, αφού οι εργαζόμενοι εκλογείς του εξωτερικού δεν δικαιούνται «εκλογικής άδειας» για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στην πατρίδα τους.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η επιλογή είναι πρακτικά μεταξύ της ψήφου σε πρεσβείες, προξενεία ή άλλα ειδικά εκλογικά τμήματα εξωτερικού, με εφορευτικές επιτροπές, δικαστικούς αντιπροσώπους κ.λπ. ή της επιστολικής ψήφου. Η ψήφος in loco σε εκλογικά τμήματα εξωτερικού δεν διασφαλίζει την αρχή της καθολικότητας της ψηφοφορίας αφού όσοι κατοικούν ή διαμένουν μακριά από τις πόλεις στις οποίες θα συσταθούν τα τμήματα αυτά, δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν.

Σε σχέση με την αυτοπρόσωπη προσέλευση, η επιστολική ψήφος διευκολύνει σε μεγαλύτερο βαθμό την καθολικότητα της ψηφοφορίας, δεν είναι όμως πλήρως συμβατή με την αρχή της μυστικότητας της ψήφου, αφού ο εκλογέας δεν ψηφίζει αθέατος σε χωριστό χώρο.

Ωστόσο ο αναθεωρητικός νομοθέτης με το άρθρο 54 παρ. 1 του Συντάγματος συνεκτίμησε και αποδέχθηκε τις αποκλίσεις αυτές από τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφοφορία.