Από την  1ης έως 28 Ιουνίου 2021  μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Ε.Γ. και απόκτηση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας στη διεύθυνση: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Οι εξετάσεις για τα έξι διαφορετικά επίπεδα Ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου 2021 στο Πανεπιστήμιο της  Cote d’Azur,  Campus Carlone, 98, Boulevard Edouard Herriot B.P. 3209. 06204 Nice Cedex 3

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Δείγματα θεμάτων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα

http://www.greek-language.gr/certification/node/12.

Α1 (βασικές γνώσεις, απλές ανταλλαγές ,μέσα  το στενό και οικείο περιβάλλον),
A2 (βασικές γνώσεις για επικοινωνία σχετικά με τις ανάγκες της καθημερινής ζωής),
Β1 (αρχή της αυτονομίας: μπορεί κανείς να εκφράσει τη γνώμη του),
B2 (καλή γνώση: τρέχουσα κατανόηση και ικανότητα συνομιλίας, έκφραση της γνώμης, υποστήριξη ενός επιχειρήματος),
C1 (προχωρημένο επίπεδο, αυθόρμητη έκφραση, κατανόηση όλων των κειμένων),
C2 (δίγλωσσο – πολύ καλό επίπεδο ).
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σύστημα αναφοράς πιστοποίησης γλωσσών www.service-public.fr