Απεβίωσε ο Χρήστος Αγγελής

Ο Χρήστος Αγγελής ήταν κδότης και διευθυντής του τρίγλωσσου περιοδικού “Omogeneia Magazine”  και ιδρυτής – αρχισυντάκτης της «Φωνής της Ελληνικής Διασποράς» με δημοσιογραφική συνεργασία και με πολλές άλλες ομογενειακές εκδόσεις και παράγοντας ομογενειακών οργανώσεων Ηπειρωτών.

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1945. Βρέθηκε μετανάστης στο Βέλγιο το 1970 όπου αποπεράτωσε τις σπουδές του σε ξένες Γλώσσες.

Εργάστηκε σε διπλωματικές αποστολές ενώ το 1973 προσελήφθη από την Commission στην οποία υπηρέτησε μέχρι το 2010. Υπήρξε πρόεδρος του “Ευρωελληνικού Συνδέσμου”, Συνιδρυτής της Ομογενειακής Θεατρικής Σκηνής και έλαβε μέρος με εισηγήσεις σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και σε όλα τα παγκόσμια Ηπειρωτικά Συνέδρια.

Στο έργο του αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού δηλόνοντας ότι ” καταξιωθηκε, καταξιώνοντας παράλληλα την ελληνική καταγωγή του και την Ελλάδα μέσα από το έργο και τη δράση του.”