Τα γεγονότα του 1922 στη Μικρά Ασία θα κλείσουν με τη  Συνθήκη  της Λοζάνης το 1923. Αποφασίζεται η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών  θα υποχρεώσει τους εναπομείναντες Έλληνες να φύγουν από την Τουρκία και τους Τούρκους, Ελλάδας να μετακινηθούν προς τη Τουρκία.

Στα γεγονότα αυτά  επικεντρώνεται η διάλεξη της  Katherine Nazloglou. με θέμα :

“Μνήμη και αναγκαστικές μεταναστεύσεις: γύρω από τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 στις 5:30 μ.μ.

Espace des Associations, 12 ter Place Garibaldi

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα συλλογικό βιβλίο σχετικά με αυτό το θέμα “Αναμνήσεις και αναγκαστικές μεταναστεύσεις από και προς την Τουρκία” (Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Bordeaux 2013) βλ. Περίληψη του βιβλίου