Το τέλος του ελληνισμού στη Μικρά Ασία 1919-1923

Συμπόσιο που τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξένου Μασσαλίας και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Μήνας του ελληνισμού στη Νότια Γαλλία.” Ένας μήνας με πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη Μασσαλία και σε άλλες πόλεις.

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007     Από 15:00  έως  19:00

Το Συμπόσιο της Νίκαιας αφιερώνεται στα  85 χρόνια από το τέλος της παρουσίας του ελληνισμού στην Μικρά Ασία.

Το Συμποσίο τιμούν με την παρουσία τους οι Κύριοι

  • Antoine Michaïlos, consul honoraire de Grèce à Nice
  • Panagiotis Touliatos, consul honoraire de Grèce en Principauté de Monaco
  • Συμμετοχή και υποστήριξη του Κυρίου Bernard Asso, Maire-Adjoint et du service aux Affaires Européennes de  la Mairie de Nice
Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α

15:00    – Κήρυξη της έναρξης των εργασιών  από τον Κύριο M. Petros PANAGIOTOPOULOS, Consul général de Grèce à Marseille

15:15    – Οι τελευταίες μέρες της Σμύρνης 8 έως 14 Σεπτεμβρίου 1922 από την Κυρία Catherine DANIELIDES, professeur honoraire de Lettres supérieures.

15:45    – Η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξή Ελλάδος και Τουρκίας το 1923 και η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα από την Κυρία Catherine NAZLOGLOU, professeur agrégée d’histoire spécialisée en histoire de la Grèce contemporaine, professeur en première supérieure au Lycée Montaigne de Bordeaux.

16:15  έως 16:30     Διάλειμμα

16:30     – 1922, μϊα σημαντική χρονιά για την ελληνισμό από την Κυρία Irini SARIOGLOU, docteur en Histoire et membre de l’I.P.O.D.E. (Institut d’Education Pédagogique et Culturelle pour la Diaspora)

17:00    – Προβολή της ταινίας « Γράμμα χωρίς αποστολέα » που βασίζεται στο μιθυστόριμα της Αγάπης Μολυβιάτη  – Βενέζη το χρονικά των δέκα ημερών.

18:00    – Συζήτηση με τους συνέδρους

Espace Magnan –  salle  JEAN VIGO, 31, rue Louis de Coppet –  06300 – Nice ,Tél. 04 93 86 28 75

Δελτίο τύπου του Συμποσίου

Ο όρος Μικρασιατική Καταστροφή είναι όρος που έχει υιοθετηθεί από την ελληνική ιστοριογραφία για να περιγράψει τα αποτελέσματα της Μικρασιατικής Εκστρατείας στην Ελλάδα και στον ελληνισμό γενικότερα.

Η Μικρασιατική Καταστροφή θεωρείται από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, συμφορά του ελληνισμού διαχρονικά. Με την Συνθήκη της Λωζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, ο ελληνισμός της Ανατολής εξαφανίστηκε ύστερα από δύο χιλιάδες χρόνια και περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες ήρθαν υπό άθλιες συνθήκες στην Ελλάδα. Το σχεδόν χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος έπρεπε τάχιστα να στεγάσει και να περιθάλψει αυτόν τον τεράστιο πληθυσμό.

Παράλληλα, με την αποχώρηση μουσουλμάνων στο θρήσκευμα από την ελληνική επικράτεια, η Ελλάδα κατέστη περισσότερο εθνικά και θρησκευτικά ομοιογενής, αλλά η Μεγάλη Ιδέα -κύριος συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας και ο κύριος στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για σχεδόν 100 χρόνια- έλαβε τέλος.

Η Καταστροφή του 1922 θα επιφέρει βαθιές τομές εντός της ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό (δημιουργία πολυπληθούς εργατικής τάξης στα μεγάλα αστικά κέντρα), πολιτικό (ριζοσπαστικοποίηση των πολιτικών δυνάμεων), καθώς και πολιτισμικό (νέα μουσικά ακούσματα, κουζίνα, νέες πνευματικές αναζητήσεις και λογοτεχνικά ρεύματα, όπως η γενιά του ’30 κτλ).

COMMUNIQUEDEPRESSEcolloque17112007