Η γέννηση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας

Διάλεξη του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στη Μασσαλία κ. Πέτρου Παναγιωτόπουλου με θέμα :

Η γέννηση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2007 Στις 18:00 μμ

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στη La Semeuse CENTRE CULTUREL DE LA PROVIDENCE – 4, Placette de la Providence ou 8, rue St Augustin – 06300 Nice,Tél. : 04.93.80.34.12