Τρείς σύλλογοι οργανώνουν ένα ελληνικό βράδυ με μουσική, χορό και ωραίο φαγητό…..

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2007,   από τις 19 μ.μ.

Restaurant « Aux Deux Palmiers » ,15 bd Victor Hugo, 06000 NICE